Jerozolima za złota

Jerozolima

Jerozolima położona jest wysoko w górach judejskich. Miasto ma kapitalne znaczenie dla wielkich monoteistycznych religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Nie dlatego jednak, że leży na ważnym szlaku handlowym ani, że jest kolebką płodnej cywilizacji. Jedynym wyjaśnieniem jest święty charakter miasta ...Czytaj więcej

Jerozolima

Ufortyfikowana Jerozolima powstała na skale leżącej na południe od obszaru Świątyni. Miasto założono w tym właśnie miejscu, ponieważ nieopodal tryskało źródło Gihon. Najwcześniejsze ślady osadnictwa w Jerozolimie datuje się na chalkolit. Już w XIV wieku p.n.e. miasto zostało wymienione w ...Czytaj więcej

Jerozolima

Fasada Świątyni, mimo całkowitego zniszczenia w roku 70, znalazła się na monecie wybitej przez powstańców, którym przewodził Bar Kochba w czasach drugiego powstania żydowskiego 60 lat później. Jerozolima, a właściwie meczet Kopuła Na Skale, ma też swe miejsce w symbolice ...Czytaj więcej

Jerozolima

Góra Syjon leży obecnie poza murami miasta, na południe od Bramy Syjońskiej. Sens słowa Syjon zmieniał się wiele razy w historii Jerozolimy. Po przejęciu jej przez Izraelitów i założeniu Miasta Dawidowego powstał dogmat, że Jahwe wybrał Syjon jako miejsce wiecznego ...Czytaj więcej

Góra Oliwna znajduje się tuż za doliną Cedronu, przez którą jej stok graniczy ze Starym Miastem Jerozolimy. W Starym Testamencie, w Księdze Ezechiela (11:23) czytamy: „I uniosła się chwała Jahwe ze środka miasta, i zatrzymała się na górze, która jest ...Czytaj więcej

Jerozolima

Dla Żydów Jerozolima jest nie tylko stolicą Izraela, lecz także domem wszystkich Żydów rozproszonych po świecie. Jakże pamiętny jest ustęp z Psalmu 137:5: „Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, niech uschnie moja prawica”. Każdy paschalny seder również kończy się nakazem, iżby nie ...Czytaj więcej

Jerozolima

Wśród mieszkańców Jerozolimy znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich istniejących Kościołów chrześcijańskich. Największe kongregacje udzielają ślubów, orzekają rozwody i sprawują jurysdykcję w innych sprawach rodzinnych im podlegających. Większość chrześcijan to Arabowie posługujący się na co dzień językiem arabskim, chociaż Izrael zamieszkuje ...Czytaj więcej

Jerozolima

Koran mówi o Podróży Nocnej (sura XVIII), kiedy to Muhammad został przyprowadzony przez Gabriela do „Odległego Meczetu”, skąd wstąpili do nieba. Podczas tej podróży spotkali oni Abrahama, Mojżesza i Jezusa. Wydarzenie to upamiętnia muzułmańskie święto al-Isra Wal-Mi'radż. Już na początku ...Czytaj więcej